دوربین خودرو CARPA13002019-02-12T12:23:27+00:00

بر اساس آخرین اخبار و بررسی های انجام شده و  تحقیقات بعمل آمده در حوزه دستگاه های جعبه سیاه خودرو / دوربین خودرو ، از تمامی تولیدکنندگان فعال در کشورهای مختلف ، هنوز سری دستگاه های CARPA به عنوان برترین نمونه فعلی ساخته شده در برابر همه نمونه های ساخته شده دیگر از کشورهای مختلف می باشد .
لازم به ذکر است که منظور از برتر بودن کالا ، به منظره جمع پارامترهایی همچون کیفیت قطعات استفاده شده در حین ساخت / کیفیت کارکرد دستگاه و ثبات کارکرد آن در طولانی مدت / کیفیت کارکرد نرم افزار مربوطه در ارایه محیط بدون مشکل و راحت برای مصرف کننده / گذراندن حدود ۸ سال از کارکرد دستگاه در نمونه های مختلف در کشور ایران و بیش از 15 سال در دیگر کشورهای مختلف مصرف کننده / حداقل نیاز به خدمات و یا بشتیبانی برای مصرف کننده در حد صفر و مهم تر از همه ارایه آن توسط مجموعه فنی و مهندسی معتبر با 13 سال سابقه فعالیت تخصصی در حوزه سیستمهای حرفه ای نظارت تصویری  …. باعث برتر بودن این مدل از کالا در میان دیگر تولیدات موجود در کشورهای دیگر می باشد .

امید است این تلاش و دقت در جهت استفاده مطلوب و صحیح همه مصرف کنندگان محترم در کشور ، موجب رضایت و بهره وری مطلوب از این کالا در ایجاد امنیت و بیشگیری و پیگیری از اتفاقات در طول رانندگی و یا حتی دیگر زمانها همچون مسافرتها / محیط های کار / سکونت و … واقع گردد .